Bangs

Salgs- og leveringsbetingelser

 1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED

1.1 Enhver leverance af produkter sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

1.2 Afvigelser af en hver art fra nærværende salgs- og leveringsbetingelserne kan kun ske med Bangs A/S forudgående og skriftlige tilladelse.

 1. ORDREBEKRÆFTELSE

2.1 Ordrebekræftelser fremsendes kun på opfordring.

2.2 Annullering eller ændring af en ordre skal sendes til ordre@bangs.euEn annullering eller ændring kan kun ske med Bangs A/S skriftlige godkendelse.

 1. LEVERING

3.1 Bangs A/S tilbyder fragtfri levering i Danmark , hvis følgende er opfyldt:

 •        Ordren er større end 36 kolli
 •        Levering kan ske indenfor normal arbejdstid (08.00 – 16.00)
 •        Der ikke er specielle krav til levering i.e. bestilling af slot-tid, special lift mv.

Et fragtgebyr pålægges ved ordre under 36 kolli på DKK 250.

Fragtfri levering til lande udenfor Danmark kan ske efter nærmere aftale med Bangs A/S.

3.2 Bangs A/S bestræber sig på at kunne levere til den ønskede dato. Dette kan imidlertid i visse tilfælde ikke være muligt grundet uforudsete forhold hos vores transportører. Bangs A/S kan derfor ikke tage ansvar for forsinkelser grundet forhold hos transportørerne.

3.3 Er der specielle ønsker eller specifikke krav til leveringen, kan Bangs A/S blive nødsaget til at pålægge et fragt- og leveringsgebyr på fakturaen. Gebyrerne afgøres individuelt per levering.

3.4 Unless otherwise agreed, pallets and other package material are invoiced separately.

 1. PRISER

4.1 Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Den endelige pris vil fremgå af Bangs A/S faktura. Prisen tillægges de til enhver tid gældende momssatser, afgifter og eventuelle fragtomkostninger samt og andre gebyrer.

 1. BETALING

5.1 Alle betalinger skal ske netto kontant, hvis ikke andet er aftalt.

5.2 A fee of 3%  is applied if the invoice from Bangs A/S is not paid at the due date. The fee is calculated per month based on the total amount of the invoice excluding VAT. In addition, Bangs A/S reserves the right to entrust unpaid invoices to a debt collection agency after four weeks from the due date on the invoice.

 1. EJENDOMSFORBEHOLD

6.1 Bangs A/S har til enhver tid ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er registreret i virksomhedens banksystem.

 1. FØLGESKADER & INDIREKTE TAB

7.1 Bangs A/S er ikke på noget tidspunkt ansvarlig overfor Køber for nogen former for følgeskader eller indirekte tab der måtte være forårsaget af eller i relation til en aftale, der reguleres af nærværende Salgs- & leveringsbetingelser. Herunder også andre aftaler der måtte være indgået mellem Køber og Bangs A/S.

 1. REKLAMATIONER

Krav vedrørende mangler, forsinkelser, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til Bangs A/S på mail: bangs@bangs.eu.I tilfælde af fejl og mangler ved modtagelse af den leverede vare, påhviler det Køber at gøre indsigelse overfor Bangs A/S indenfor 2 dage fra modtagelse af leveringen via bangs@bangs.eu. Bangs A/S videresender herefter indsigelsen til dennes transportør. Det er tillige Købers ansvar at modtage ordre med forbehold overfor transportør i tilfælde af fejl og mangler.

 1. FORCE MAJEURE

9.1 Bangs A/S er berettiget til at annullere en ordre eller udskyde aftalt levering af produkter. I øvrigt er Bangs A/S fri for ansvar af enhver manglende, mangelfulde eller forsinkede levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Bangs A/S rimelige kontrolmuligheder som f.eks., men ikke begrænset til, krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer. Herunder tillige, men ikke begrænset til, jordskælv, stormfloder, omfattende oversvømmelser, skypumper, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for ordreafgivelse.

 1. DELVIS UGYLDIGHED

10.1 Hvis en eller flere af bestemmelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

 1. TVISTER

11.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen eller rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser, afgøres efter dansk ret. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelig hed, skal indbringes for retten.